Huldenbergse feesten

Tentoonstelling

In zaal De Kronkel te Huldenberg

Zaterdag 30 september 2023 van 10u00 tot 17u00

Zondag 1 oktober 2023 van 11u00 tot 17u00

 

VIEREN en VERSIEREN

 

Voor de Huldenbergse feesten van dit jaar werd er gekozen voor het thema “Feesten” als leidraad voor de deelnemende verenigingen of groepen.

Volgens Wikipedia en andere bronnen kunnen we het woord feesten heel ruim interpreteren, onder andere: banketteren, celebreren, de bloemetjes buiten zetten, feestvieren, fuiven, kermissen, pierewaaien, uitgaan, trakteren, enz …

Feest vieren is echter iets van alle tijden en van vele culturen en volkeren, denken we maar aan het Paasfeest, het Kerstfeest, de Gentse feesten en alle soorten festivals.

Onze Heemkring heeft in dit ruim aanbod zijn focus gericht op het deel “vieren en versieren”.

Als een vereniging een mijlpaal bereikt is het een oud gebruik om dit gebeuren in de bloemetjes te zetten. In vele gevallen worden er jubileumvieringen gehouden voor de leden, vrijwilligers en sympathisanten, een groepsfoto is hierbij onontbeerlijk.

Onze tentoonstelling toont zulke groepsfoto’s van enkele verenigingen uit uw gemeente, ze zullen bij velen mooie herinneringen oproepen.

 

FOTOsept2023