Geschiedenis van de kring

De voorgeschiedenis van het ontstaan begon al in 1978, 'het jaar van het dorp'. Er verschenen toen enkele bijdragen over de gemeente in het tijdschrift 'Zoniën', een gezamenlijke uitgave van de heemkundige kringen van Overijse en Hoeilaart. Jules Rentmeesters had zijn roots in Ottenburg en maakte van zijn genealogische opzoekingen gebruik om enkele bijdragen te publiceren over Huldenberg en Ottenburg.


Ook Erik Martens was niet aan zijn proefstuk en had reeds hier en daar enkele niet onbelangrijke artikels gewijd aan de geschiedenis van de gemeente. En ook Jozef Vanhoren, gewezen directeur van de Gemeentelijke Basisschool van Huldenberg, was geen onbekende. Hij kende het reilen en zeilen in Huldenberg als geen ander. Hij was in het verleden steeds betrokken bij elke belangrijke gebeurtenis zoals het drievoudig priesterjubileum van pastoor Roggen, de onthulling van het oorlogsmonument, de Blijde Intrede van graaf Evrard de Limburg Stirum met prinses Hélène van Frankrijk, Thierry de Limburg Stirum ridder van het Gulden Vlies en 25 jaar burgemeester...

Een drietal jaren later, in 1981, nam Jaak Bertmans het initiatief om, in analogie met Hoeilaart, Overijse en Tervuren, ook in Huldenberg een heemkundige kring te stichten. Hij tastte de heemkundige horizon af en nodigde de heren Martens en Vanhoren, samen met Marcel Sombrijn en Daniëlle De Bois, bij hem thuis uit voor een voorafgaand gesprek. Viermaal herhaalde zich dit scenario.
Op 13 oktober 1981 was Jaak Bertmans eindelijk klaar met de stichting van de "Heemkundige Kring van Huldenberg" en werden de bestuursfuncties voor het eerst verdeeld: E. Martens werd voorzitter, D. De Bois secretaris, M. Sombrijn penningmeester en J. Vanhoren en J. Bertmans bestuursleden.